Jak wygląda proces projektowania konstrukcji stalowych?

Montaż konstrukcji hali żelbetowo - stalowej

Konstrukcje stalowe ze względu na krótki czas realizacji oraz niewielkie w porównaniu z budynkami klasycznymi koszty, cieszą się coraz większą popularnością. Montaż konstrukcji stalowych dla każdego przedsiębiorcy jest rozwiązaniem najefektywniejszym, gdyż budynek szybko może zacząć na siebie zarabiać i w związku z tym „spłacać” zainwestowane w niego środki. Jak zatem projektuje się hale stalowe?

Zgodność z normami UE

Projekt to proces idący w parze z realizacją. Polska jako członek Wspólnoty Europejskiej była zmuszona do wdrożenia tak zwanych Eurokodów, przez które rozumiemy europejskie normy projektowania konstrukcji. Niezbędne jest zatem spełnienie wymagań stawianych standardom, normom i dokumentacji. Oficjalnie polskie normy PN-B zostały zastąpione Eurokodami 31 marca 2010 r., kiedy oficjalnie zatwierdziło je rozporządzenie ministra.

Eurokody kładą duży nacisk na sam proces realizacji konstrukcji, jak i bezpieczeństwo jej eksploatowania. Norma odpowiadająca procesowi realizacji konstrukcji oznaczona została „PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 2: Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji stalowych”. Wymaga ona taką realizację konstrukcji stalowych, aby zapewniała zachowanie odpowiedniej nośności, stateczności, trwałości i użytkowalności.

Nowoczesne technologie

Projektując konstrukcje stalowe, sięga się po najnowsze technologie, umożliwiające ukazanie obiektu w technologii 3D. Zapewnia to nie tylko najwyższą jakość, stabilność oraz niezawodność projektowanych konstrukcji, ale również zapobiega pochopnym decyzjom i ewentualnym stratom środków przez inwestora. W fazie koncepcji dzięki trójwymiarowemu modelowi budynku, dokumentacji wykonawczej, obejmującej poszczególne elementy stalowe oraz danym NC i PPS dostaje on pełen obraz projektu. Sa one wykonywane zgodnie z normami Eurocode 3 lub DIN 18800.